DALŠÍ HOROSKOPY
   OSOBNÍ HOROSKOPY
   PARTNERSKÉ HOROSKOPY
   EGYPTSKÉ HOROSKOPY
   INDIÁNSKÉ HOROSKOPY
   KELTSKÉ HOROSKOPY
   CYKLICKÉ HOROSKOPY
   ČÍNSKÉ HOROSKOPY
   INDICKÉ HOROSKOPY
   CIKÁNSKÉ HOROSKOPY
   ČÍNSKÝ CÍSAŘSKÝ
   DĚTSKÉ HOROSKOPY
   HOROSKOPY PRO ŠÉFY
   DĚLNICKÉ HOROSKOPY
   EROTICKÉ HOROSKOPY
   SNÁŘ - VÝKLAD SNŮ
   KONDICIOGRAM
   VÁŠ MINULÝ ŽIVOT
   NUMEROLOGIE
   NUMEROLOGIE-JMÉNO
   VÝZNAM BAREV
   ŠŤASTNÁ ČÍSLA
   ŠŤASTNÁ ČÍSLA 2008
   KAMENY A ZNAMENÍ
   PRANOSTIKY
   MURPHYHO ZÁKONY
   MOUDROSTI
   ODHALENÁ KOUZLA
   INDEX HMOTNOSTI
   CO PO SMRTI
   HÁDÁNÍ Z RUKY
ČÍNSKÝ HOROSKOP - TYGR


Usměvavý, Přitažlivý, Šťastný, Silný, Poctivý, Vůdčí, Svobodomyslný, Odvážný, Velkorysý, Vášnivý, Rychlý, Domýšlivý, Unáhlený, Neposlušný, Neukázněný, Diskutativní, Nepoddajný


Charakteristika:

Tygr je zpravidla velmi nedisciplinovaný šťoural. Je popudlivé povahy, těžko se přemáhá a podřizuje druhým, rád napadá lidi, stojící v pořadí nad ním. Je tesán z materiálu, z něhož se rodí vůdcové a revolucionáři. Bohužel nezasluhuje vždy takové důvěry, jaká mu bývá poskytována, ať jde již o obchody či výkon jiného povolání nebo politiku, lásku či dokonce válku. Na mnohé lidi ve svém okolí tím působí přímo neodolatelně. Neumí poslouchat, ale vyžaduje od svého okolí poslušnost téměř slepou, dokonce absolutní. Z obav před následky se mu téměř nikdo neodváží říci pravdu přímo do očí. Tygr vždy poněkud předbíhá svou dobu, pohrdá vžitými společenskými konvencemi. Přesto se může stát úspěšným důstojníkem, generálním ředitelem nebo pověstným gangsterem. Miluje každé povolání spojené s rizikem. Totéž platí i pro ženy narozené v jeho znamení. Jsou vždy první, pokud se jedná o nové neobyčejné ideje. Tygr nemá přímý zájem o peníze, ale i zde může docílit úspěchy. Tento otrlý bojovník je ale schopen velké lásky a je dokonce v těchto věcech velice citlivý. Žena narozená v tomto znamení se často pouští do četných dobrodružství, která ale jen zřídka dobře dopadnou. Tygr miluje život plný událostí, vášnivý a vzrušující. A tento život, tato láska k nebezpečí vedou pak k tomu, že stále vydává svůj život či existenci všanc. Proto umírají nepřirozenou, násilnou smrtí.


Mezilidské vztahy:

Tygr se může spojit s Koněm, také s Drakem, který bude sdílet jeho sílu a bojovnost. Pes mu bude stát vždy věrně po boku, jde-li o obranu dobré či dokonce veliké věci. Tygr by se však neměl pustit do Buvola, neboť ten ho bez milosti napadne a zničí. Žijí-li Tygr s Buvolem pod jednou střechou, pohroma v domě je jistá. Kočka ho zesměšní útěkem na strom.

Příznivý den: středa
Příznivá čísla: 2, 6, 7
Příznivé karty: zelené, král + čísla

Známé osobnosti ve znamení Tygra:
Alžběta II.
De Gaulle
A. Chomejní
Beethoven
M. Monroe


Kdo se hodí ke Tygrovi?

Tygr má vybudovanou image atraktivity, důstojnosti a autority. Chce, aby lidé věděli, že je „někdo“ a rád je považován za důležitého. Dbá na svou pověst, ale po pocit štěstí je ochoten ji riskovat.
Obvykle se žení mladý a pro nejbližší vztah se nejlépe k němu hodí Prase, Pes, Kůň a Koza. Také může vycházet s Krysou, Králíkem a Kohoutem.
Buvola a Hada obvykle pokládá za příliš vážné.
Jenom přítomnost Opice ho velmi dráždí – je pro něj příliš rozpustilá a zvídavá. Tygr nemůže vycházet s jiným Tygrem. Také s Drakem ne, protože oba chtějí ve vztahu dominovat a oba nejsou ochotni dělat kompromisy.

<- zpět na znamení čínského horoskopu