DALŠÍ HOROSKOPY
   OSOBNÍ HOROSKOPY
   PARTNERSKÉ HOROSKOPY
   EGYPTSKÉ HOROSKOPY
   INDIÁNSKÉ HOROSKOPY
   KELTSKÉ HOROSKOPY
   CYKLICKÉ HOROSKOPY
   ČÍNSKÉ HOROSKOPY
   INDICKÉ HOROSKOPY
   CIKÁNSKÉ HOROSKOPY
   ČÍNSKÝ CÍSAŘSKÝ
   DĚTSKÉ HOROSKOPY
   HOROSKOPY PRO ŠÉFY
   DĚLNICKÉ HOROSKOPY
   EROTICKÉ HOROSKOPY
   SNÁŘ - VÝKLAD SNŮ
   KONDICIOGRAM
   VÁŠ MINULÝ ŽIVOT
   NUMEROLOGIE
   NUMEROLOGIE-JMÉNO
   VÝZNAM BAREV
   ŠŤASTNÁ ČÍSLA
   ŠŤASTNÁ ČÍSLA 2008
   KAMENY A ZNAMENÍ
   PRANOSTIKY
   MURPHYHO ZÁKONY
   MOUDROSTI
   ODHALENÁ KOUZLA
   INDEX HMOTNOSTI
   CO PO SMRTI
   HÁDÁNÍ Z RUKY
BMI - INDEX HMOTNOSTI (Body Mass Index)Body mass index (zkratka BMI) lze přeložit jako index tělesné hmotnosti. BMI vzájemně porovnává výšku a hmotnost člověka. Zjednodušeně lze říci, že vypočítaná hodnota BMI nám říká, jestli máme podváhu, ideální hmotnost nebo nadváhu. Právě ke zjištění nadváhy se BMI užívá nejčastěji.

BMI lze vypočítat jednoduše a to tak, že hmotnost v kilogramech vydělíte druhou mocninou výšky v metrech, tedy: kg/m². Například pro muže, který má výšku 174 cm a hmotnost 82 kg, bude výpočet vypadat takto: 82/1,74² = 82/1,74x1,74 = 82/3,03 = 27. Jeho BMI je tedy 27.

Body mass index je důležitý především proto, že nám řekne, jestli máme nebo nemáme nadváhu a pokud ano, tak jak je naše nadváha velká. Čím je BMI vyšší, tím je nadváha větší. A čím je větší nadváha, tím jsou větší zdravotní rizika - tedy rizika, že nás postihnou různá onemocnění a zdravotní problémy plynoucí z nadváhy.

Z následující tabulky je zřejmé, že normální hodnoty BMI jsou 18 až 25. Hodnoty nižší než 18 svědčí pro podváhu. Hodnoty nad 25 svědčí pro nadváhu. Přitom nadváha 25 až 30 je jen mírná nadváha (označuje se jako přechodné rozmezí) a nadváha nad 30 je závažná nadváha (označuje se jako obezita). Současně je patrné, jak se stoupajícím BMI vzrůstají i zdravotní rizika.

BMI
Kategorie
Zdravotní rizika
18-25
normální rozmezí
nezvýšená
25-30
přechodné rozmezí
mírně zvýšená
30-35
obezita I. stupně
vysoká
35-40
obezita II. stupně
velmi vysoká
nad 40
obezita III. stupně
kriticky vysokáSPOČÍTEJTE SI SVŮJ BMI

Zde Vám počítač po zadání výšky a hmotnosti okamžitě vypočítá Váš body mass index. Svůj body mass index pak porovnejte s tabulkou a hned zjistíte, jestli máte nebo nemáte nadváhu a jak velká zdravotní rizika Vám hrozí. Čím jsou Vaše zdravotní rizika větší, tím dříve by jste měli se snižováním nadváhy začít.

Vaše výška (cm):
Vaše hmotnost(kg):
Váš BMI: